เงื่อนไข และข้อกำหนด

วิธีการจอง

การจองผ่านระบบ นับว่าเป็นเรื่องง่ายต่อผู้ประกอบการ แต่เรายังคงเลือกวิธีการจองผ่านทางโซเชียลแชท, Email, หรือทางโทรศัพท์มือถืออยู่ เพราะนอกจากการสนทนาแบบ Real Time แล้ว ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจะมีความรวดเร็ว และ ยืดหยุ่นได้มากกว่า เพราะเหตุนี้เราจึงไม่เปิดใช้ระบบการจองแบบอัตโนมัติ


นโยบายการยกเลิก

คืนเงินเต็ม 100% รวมถึงเงินมัดจำทั้งหมดสำหรับทัวร์ ที่ถูกยกเลิก ก่อนวันเริ่มทัวร์ล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น.

เราขอร้องว่าหากคุณมีความต้องการที่จะยกเลิก ควรติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้. โดยการยกเลิกก่อนเวลา 18.00 น. เราการันตีได้ว่าคุณจะได้รับเงินคืน 100% ส่วนการการยกเลิกหลัง 18.00 น. คุณจะไม่ได้รับเงินคืน ( การคืนเงินผ่าน paypal, visa, master card, Alipay จะมีการหักค่าธรรมเนียม 5 % )


วิธีการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกผ่านทาง Email, social message, หรือทางโทรศัพท์ +66 (0) 93-584-6730 , +66 (0) 62-057-6776

ช่องทางติดต่อ แจ้งชำระเงิน /จองทัวร์ /ยกเลิกทัวร์ /อื่นๆ อยู่ที่ส่วนท้ายของเว็ปไซต์ ( ล่างสุดของเว็ปไซต์ )


นโยบายการยกเลิกในสภาวะที่มีอากาศย่ำแย่ หรือฝนตก

ฤดูฝนในกระบี่เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ทุกเวลา บางครั้งฝนตกไม่นาน บางครั้งก็เป็นชั่วโมง หรืออาจจะตกได้ครั้งวัน โดยสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันระหว่างบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์สภาพอากาศบนชายฝั่ง อาจไม่ตรงกับนอกชายฝั่งเสมอไป ด้วยเหตุนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่จึงไม่พยายามคาดเดาและยกเลิกการเดินทางในช่วงที่มีฝนตก
หากกิจกรรมการท่องเที่ยวเสี่ยงไปในทิศทางที่อันตราย โดยสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เรามีอำนาจการตัดสินใจเต็มที่ในการยกเลิกกิจกรรมต่างๆ และคืนเงิน 100% โดยเราจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้